Backend Engineer akaBiz

akaBiz đang tìm kiếm một kỹ sư backend nhiệt huyết và tận tâm để giúp akaBiz mở rộng quy mô và hỗ trợ nền tảng đang phát triển của akaBiz. Bạn sẽ tham gia vào nhóm cung cấp năng lượng cho mọi thứ diễn ra ở backend.

 

Nhóm kỹ thuật backend chịu trách nhiệm tạo và hỗ trợ tất cả các API và dịch vụ, cung cấp năng lượng cho ứng dụng của akaBiz và xử lý dữ liệu của người dùng. Nhân viên trong vai trò này làm việc chặt chẽ với đội ngũ sản phẩm, đảm bảo chất lượng và giao diện người dùng của akaBiz để tạo ra trải nghiệm người dùng đáp ứng các tiêu chuẩn cao của akaBiz.

 

Một trong những trách nhiệm chính đối với nhóm backend của akaBiz là triển khai và duy trì các điểm cuối, và dịch vụ API hiệu quả cao có thể mở rộng quy mô để hỗ trợ cơ sở người dùng đang phát triển nhanh chóng của akaBiz. Bạn sẽ làm việc chủ yếu trong C# và Ms SQL Server và triển khai cơ sở hạ tầng phân tán toàn cầu được lưu trữ trên Microsoft Azure. 

 

Hợp tác và làm việc theo nhóm rất quan trọng đối với cách akaBiz hoạt động. Một phần đáng kể trách nhiệm của bạn sẽ bao gồm hợp tác chặt chẽ với các thành viên của nhóm frontend để cùng nhau phát triển các tính năng và hợp tác chặt chẽ với việc đảm bảo chất lượng để duy trì các tiêu chuẩn cao. Bạn cũng có thể được giao nhiệm vụ tạo các công cụ cho một trong các nhóm phi kỹ thuật của akaBiz để làm cho các quy trình trong công ty hiệu quả hơn. Một bộ kỹ năng giao tiếp được phát triển cao rất quan trọng để hoàn thành tốt những trách nhiệm này và nhiều trách nhiệm khác. Bạn phải là người giao tiếp hiệu quả bằng lời nói và văn bản trong việc mô tả các ứng dụng kỹ thuật.

 

akaBiz đang mở rộng quy mô một cách nhanh chóng, vì vậy akaBiz đang tuyển dụng những người đồng đội chia sẻ giá trị cốt lõi của akaBiz, biết cách hoàn thành công việc và sẽ bổ sung rất nhiều vào nền văn hóa thúc đẩy tích cực của akaBiz. 

Vai trò

  • Triển khai và duy trì các điểm cuối API, service cho tất cả các tính năng mới thú vị trong lộ trình của akaBiz.
  • Viết các truy vấn SQL ngắn gọn và hiệu quả để sử dụng trong ứng dụng của akaBiz, để báo cáo số liệu dữ liệu và quản lý tính toàn vẹn của dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của akaBiz.
  • Xác định và khắc phục các lỗi và sự cố hiệu suất xảy ra trong cơ sở hạ tầng của akaBiz.
  • Tham gia thiết kế và xây dựng hệ thống để đạt hiệu suất, độ tin cậy và khả năng mở rộng tối đa.
  • Làm việc chặt chẽ với đội ngũ frontend, đảm bảo chất lượng và sản phẩm.
  • Có thể khái niệm hóa tất cả các phần khác nhau của cơ sở hạ tầng của akaBiz và cách tất cả chúng hoạt động cùng nhau.

Bằng cấp

  • Kinh nghiệm viết và duy trì API (tốt nhất là với C#).
  • Có kiến ​​thức về SQL và cơ sở dữ liệu quan hệ (tốt nhất là Ms SQL).
  • Một người tự khởi nghiệp mạnh mẽ, tập trung vào hoạt động; một người giải quyết vấn đề.
  • Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản, văn bản và giao tiếp bằng miệng xuất sắc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *