BẢNG GIÁ

PHẦN MỀM

DÙNG THỬ

GÓI THÁNG

GÓI 1 NĂM

VĨNH VIỄN

GÓI COMBO

Đầy đủ tính năng
Hỗ trợ, nâng cấp miễn phí trọn đời

 akaBiz Zalo

MIỄN PHÍ

 250.000 VNĐ

3.000.0000 VNĐ
1.500.000 VNĐ

5.000.0000 VNĐ
2.500.000 VNĐ

Liên hệ

akaBiz SMS

MIỄN PHÍ

 250.000 VNĐ

3.000.0000 VNĐ
1.200.000 VNĐ

5.000.0000 VNĐ
2.500.000 VNĐ

Liên hệ

akaBiz Facebook

MIỄN PHÍ

 250.000 VNĐ

3.000.0000 VNĐ
1.500.000 VNĐ

6.000.0000 VNĐ
3.000.000 VNĐ

Liên hệ

BẢNG GIÁ akaBiz

akaBiz Zalo

DÙNG THỬ            MIỄN PHÍ

GÓI THÁNG           250.000 VNĐ

GÓI 1 NĂM            1.500.000 VNĐ

VĨNH VIỄN             2.500.000 VNĐ

Đầy đủ tính năng
Nâng cấp miễn phí
Hỗ trợ và Bảo hành trọn đời

akaBiz Facebook

DÙNG THỬ            MIỄN PHÍ

GÓI THÁNG           250.000 VNĐ

GÓI 1 NĂM            1.500.000 VNĐ

VĨNH VIỄN             3.000.000 VNĐ

Đầy đủ tính năng
Nâng cấp miễn phí
Hỗ trợ và Bảo hành trọn đời

akaBiz SMS

DÙNG THỬ            MIỄN PHÍ

GÓI THÁNG           250.000 VNĐ

GÓI 1 NĂM            1.200.000 VNĐ

VĨNH VIỄN             2.500.000 VNĐ

Đầy đủ tính năng
Nâng cấp miễn phí
Hỗ trợ và Bảo hành trọn đời

Gói Combo

LIÊN HỆ akaBiz

Email: support@akabiz.net
Hotline: 0795 420 129
Zalo: 0349 610 688

Đầy đủ tính năng
Nâng cấp miễn phí
Hỗ trợ và Bảo hành trọn đời

MỘT SỐ KHÁCH HÀNG CỦA akaBiz

Hơn 3000+ khách hàng đã tin tưởng sử dụng sản phẩm của chúng tôi

KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ akaBiz

KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ akaBiz