Nhận diện thương hiệu

Nâng cao chất lượng dịch vụ, thương hiệu của shop, và làm cho khách hàng tin tưởng bằng cách gửi cho họ 1 sms thông báo quá trình vận chuyển của sản phẩm và hoàn toàn tự động

Dùng thử Đăng ký tư vấn

Đối tác, khách hàng nổi bật

NÓ HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO

Xây dựng trải nghiệm “wow” 

akaBiz sẽ tự động gửi cho khách hàng tin nhắn trong toàn bộ quá trình vận chuyển hàng hóa cho khách hàng: Hàng được đóng gói và vận chuyển -> Hàng đến nơi -> …….-> Cảm ơn khách hàng

dùng thử Đăng ký tư vấn

>90% khách hàng quay lại mua hàng lần 2 bằng trải nghiệm “WOW”.

> 90% khách hàng sẽ quay lại mua hàng lần 2 nếu bạn thực sự xây dựng được quá trình trả nghiệp mua hàng Wow- Vượt trội

80% doanh số của công  ty đến từ 20% khách hàng trung thành

Dùng thử Đăng ký tư vấn